Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Đồ án tốt nghiệp thiết kế kỹ thuật kết cấu và thi công cụm bể xử lý thải khu công nghiệp Bắc Thăng

today

adminQuản trị viên
Đối với mỗi sinh viên ngành Xây dựng công trình biển sắp ra trường, luận văn tốt nghiệp là rất quan trọng, nó trực tiếp đánh giá về những kiến thức mà sinh viên đã gặt hái được trong suốt quá trình học tập tại trường. Hoàn thành luận văn tốt nghiệp cũng mang lại cho sinh viên rất nhiều kiến thức mới và có những hiểu biết cũng như đánh giá tốt hơn, sâu hơn những kiến thức mà mình đã được học tập trên lớp.
Một phần quan trọng của việc làm luận văn là tạo cho em khả năng làm việc độc lập, khả năng lập luận, rèn luyện tư duy cũng như khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề. Những điều mà bất kì một sinh viên nào cũng cần phải có trước khi trở thành một kỹ sư.
Chương I – MỞ ĐẦU
I - TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI HÀ NỘI
1.1 Giới thiệu chung
1.2 Một số trạm xử lý nước thải ở Hà Nội
II - GIỚI THIỆU TRẠM XỬ LÍ NƯỚC THẢI KCN BẮC THĂNG LONG – HÀ NỘI.
III - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ KỸ THUẬT KẾT CẦU VÀ THI CÔNG CỤM BỂ XỬ LÝ THẢI KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THĂNG LONG – HÀ NỘI
3.1 Quy trình xử lí nước thải
3.2 Sơ đồ công nghệ xử lí nước thải
3.3 Các thông số phục vụ tính toán.
3.4 Tiêu chuẩn xây dựng áp dụng.
Chương II – LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
I - LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU BỂ
1.1 Phương án kết cấu bể nổi
1.2 Phương án kết cấu bể ngầm
2.1 Phương án móng bể nổi
2.2 Phương án móng bể ngầm
CHƯƠNG III - TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG KẾT CẤU
I - TÍNH TOÁN CÁC TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BỂ NỔI
1.1 Tải trọng gió
1.2 Áp lực nước lên thành bể, đáy bể
II - TÍNH TOÁN CÁC TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BỂ NGẦM
2.1 Áp lực nước lên thành bể, đáy bể
2.2 Áp lực đất lên thành bể,đáy bể
2.3 Hoạt tải lên mái
III - MÔ HÌNH TÍNH VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG
3.1 Mô hình tính
3.2 Tổ hợp tải trọng
3.3 Kết quả tính toán nội lực bể nổi
3.4 Kết quả tính toán nội lực bể ngầm
CHƯƠNG IV – TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN
I - TÍNH TOÁN THÉP CHO CÁC CẤU KIỆN BỂ NỔI
1.1 Tính toán thép thành bể dày 300 mm
1.2 Tính toán thép thành bể dày 250 mm
1.3 Tính toán thép đáy bể
II - TÍNH TOÁN THÉP CHO CÁC CẤU KIỆN BỂ NGẦM
2.1 Tính toán thép thành bể
2.2 Tính toán thép mái bể
2.3 Tính toán thép đáy bể
III - TÍNH MÓNG CHO BỂ NỔI
3.1Chiều sâu chôn móng
3.2 Đặc trưng cọc
3.3 Tính toán dự báo sức chịu tải của cọc
3.4 Chọn số lượng cọc và bố trí cọc trên mặt bằng
3.5 Tải trọng phân bố lên cọc
3.6 Tính toán kiểm tra cọc
3.7 Tính toán kiểm tra đài cọc
3.8 Tính toán độ lún cho móng cọc
IV - TÍNH TOÁN MÓNG CHO BỂ NGẦM
4.1 Chiều sâu chôn móng
4.2 Đặc trưng cọc
4.3 Tính toán dự báo sức chịu tải của cọc
4.4 Chọn số lượng cọc và bố trí cọc trên mặt bằng
4.5 Tải trọng phân bố lên cọc
4.6 Tính toán kiểm tra cọc
4.7 Tính toán kiểm tra đài cọc
4.8 Tính toán độ lún cho móng cọc
Chương V – THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
I - THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG
1.1 Vai trò ý nghĩa của thiết kế biện pháp thi công và tổ chức thi công
1.2 Thiết kế biện pháp thi công
1.3 Biện pháp thi công cọc
1.4 Biện pháp thi công đất
1.5Biện pháp đổ bê tông
1.6 Phân đoạn thi công bê tông cho bể nổi
1.7 Phân đoạn thi công bê tông cho bể ngầm
1.8 Thiết kế cốp pha thi công cho bể nổi
1.9Thiết kế cốp pha thi công cho bể ngầm
II - AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
2.1Mục đích và ý nghĩa
2.2 Một số vấn đề an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng
Tài liệu tham khảo:
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ NỘI LỰC TÍNH TOÁN
1. Nội lực cọc bể nổi
2. Nội lực cọc bể ngầm
3. Nội lực thành 300mm bể nổi
4. Nội lực thành 250mm bể nổi
5. Nội lực đáy bể nổi
6. Nội lực thành bể ngầm
7. Nội lực nắp bể ngầm
8. Nội lực đáy bể ngầm
PHỤ LUC 2: TÍNH TOÁN THÉP BỂ
1. Tính thép bể ngầm
2. Tính thép bể nổi
DANH MỤC CÁC BẢN VẼ


Link download:
[HIDE]
http://www.mediafire.com/?nz1w1uzdo1i8x9m
Pass: chukienthuc.com
[/HIDE]
 
Last edited by a moderator:
Top