Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Người thuộc nhóm ISFJ phù hợp với những công việc gì?

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
ISFJ — THE NURTURERS - NGƯỜI CHĂM NOM

Những người thuộc nhóm ISFJ có lỗi sống chủ đạo là giác quan hướng nội, họ cảm nhận mọi thứ thông qua năm giác quan của mỉnh một cách rõ ràng cụ thê. Ngoài ra, ISFJ còn có một lối sống thứ hai là cảm xúc hướng ngoại, họ giải quyết vấn để dựa trên những cảm xúc mà họ cảm nhận về chúng, hoặc chúng hợp với những nguyên tắc sông của họ như thê nào.

Các ISFJ thường có một số nét đặc trưng sau:

* Họ có một kho dữ liệu thông tin về người khác rất phong phú và đa dạng.

- Rất tinh ý và ý thức được cảm giác cũng như những phản ứng của người khác.

- Có trí nhớ tuyệt vời về những chỉ tiết mà họ cảm thấy quan trọng.

- Rất đồng điệu với môi trường xung quanh – có cảm quan xuất sắc về không gian và cách tổ chức.

- Có thể là chỗ dựa vững chắc, giúp đỡ mọi người hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Làm việc chăm chỉ cho đến khi công việc đó hoàn thành.

- Kiên định, thiết thực, thực tế — họ không thích làm việc với những giả thiết và những vẫn đề

trừu tượng. .

- Không thích làm những việc không thực tế đôi với họ.

- Để cao một cuộc sống an toản, theo truyền thống và thanh bình.

- Luôn có xu hướng giúp đỡ: tập trung vào những nhu cầu của người khác.

- Nhân hậu và chu đảo.

- Luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên nhucầu của mình.

- Tiếp thu tốt nhất trong môi trường huân luyện thực hành.

- Thích tạo ra các kết cấu và trình tự.

- Có trách nhiệm cao trong mọi việc.

- Cực kì không thoải mái với xung đột và đối đầu.

Hai đặc điểm giúp ISFJ định hướng nghề nghiệp chính xác nhất chính là: 1. Họ thật sự có hứng thú và để đàng đồng điệu với cảm xúc của người khác. vả 2. Họ thích sáng tạo những cầu trúc và thử tự, vả thật sự rất giỏi trong việc nảy. Một cách lý tưởng, ISFJ nên chọn những công việc mà họ có thể sử dụng khả năng quan sát con người đặc biệt của mình để xác định nhu cầu của người khác, và sử dụng khả năng tổ chức tuyệt vời để xây dựng những kế hoạch và môi trường đê đạt được điều mà người khác muốn.

Trí thông minh xuất chúng vẻ không gian và trình tự cũng tạo cho họ những khả năng đặc biệt trong việc ứng dụng óc thẩm mỹ vào thực tế, như là trang trí nội thất và thiết kế thời trang.

Danh sách nghề nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cảm nhận về nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một ISFJ.

Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảo chứ không phải là một bản danh sách chỉ tiết. Không có bất cứ một cam kết nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đối với bạn cũng nằm trong danh sách này.

Những gợi ý nghề nghiệp phù hợp với ISFJ:

- Marketing

- Quản lý/ Quản lý hành chính

- Trợ lí giám đốc

- Công tác xã hội / Cố vấn

- Người quản lỉ cửa hàng

- PR

Bài viết liên quan: Phân tích tính cách - lựa chọn nghề nghiệp bằng phương pháp MBTI
 
Top