Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Quản lý đại lý bằng VB

hiepsitao.it

memThành viên
Dưới đây là Khóa luận tốt nghiệp. Đề tài quản lý đại lý được viết bằng ngôn ngữ VB. Bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu về đề tài này có thể tải về tham khảo nhé. Tài liệu bao gồm cả báo cáo và bản demo.

QUẢN LÝ ĐẠI LÝ
Lời nói đầu

Ứng dụng tin học trong việc quản lí dường như không còn xa lạ với các doanh nghiệp, công ty hiện nay. Lợi ích mà các chương trình phần mềm quản lí đem lại khiến ta không thể không thừa nhận tính hiệu quả của nó.
Trong thực tế, các công ty mẹ hay các đại lí lớn đều muốn có một sự quản lí các công ty con, đại lý con một cách chính xác, hiệu quả và nhanh chóng. Nắm bắt được nhu cầu đó, phần mềm quản lí các đại lí được ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu chung hiện nay.
Và sau đây là bảng báo cáo các tài liệu có liên quan đến quá trình thiết kế và xây dựng của phần mềm.

Mục lục

CHƯƠNG 1:4

HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM4
1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ4
Danh sách các yêu cầu4
Danh sách các biểu mẫu và qui định5
1.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA:10
1.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ12
1.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG14
1.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH16
1.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT18
1.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN20
1.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ22
Các yêu cầu công nghệ22
2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN ĐẠI LÝ:25
2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU XUẤT HÀNG:26
2.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU:27
2.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU THU TIỀN:27
2.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO DOANH SỐ:28
2.6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẠI LÝ:29
2.7 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI CÁC QUI ĐỊNH:30

CHƯƠNG 2 : Thiết Kế Dữ Liệu31
Xét yêu cầu tiếp nhận đại lý :32
Xét yêu cầu lập phiếu xuất hàng:34
Xét yêu cầu tra cứu đại lý.37
Xét yêu cầu lập phiếu thu tiền :38
Xét yêu cầu lập báo cáo tháng:40
Xét yêu cầu thay đổi qui định:44

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN46
Thiết kế Màn hình chính47
Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ đại lý:48
Nghiệp vụ thay đổi qui chế tổ chức :48
Nghiệp vụ thay đổi qui chế mặt hàng :49
Nghiệp vụ thay đổi qui chế tiền nợ:49
Nghiệp vụ lập phiếu xuất hàng :50
Nghiệp vụ lập phiếu thu tiền :50
Nghiệp vụ báo cáo doanh số :51
Nghiệp vụ báo cáo công nợ :51

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ XỬ LÝ53
Xét màn hình tiếp nhận hồ sơ đại lí :54
Xét màn hình thay đổi qui chế tổ chức :57
Xét màn hình thay đổi qui định mặt hàng:58
Xét màn hình thay đổi qui định tiền nợ:59
Xét màn hình lập phiếu xuất hàng:61
Xét màn hình lập phiếu thu tiền:62
Xét màn hình báo cáo doanh số:64
Xét màn hình báo cáo công nợ:65


Link tải:
http://www.mediafire.com/?h6cdgr4ea1ac128
Pass: chukienthuc.com nếu có
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn lưu ý trước khi tải tài liệu.
 
Top