Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Quản lý kế toán Doanh Nghiệp bằng VB

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
Đây là Luận văn tốt nghiệp Quaûn Lyù Keá Toaùn Doanh Nghieäp được viết bằng ngôn ngữ VB. Các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin nếu đang làm luận văn tốt nghiệp hay đang có nhu cầu tìm hiểu về đề tài này có thể lấy về tham khảo. Tài liệu bao gồm cả báo cáo và bản demo chương trình.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I
TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.Kế toán
2.Vai trò của kế toán
3.Vai trò tin học trong quản lý
4.Nhiệm vụ của đề tài


PHẦN II
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1.Các bước thực hiện cơ bản của kế toán doanh nghiệp
2.Mô tả yêu cầu quản lý của chương trình
3.Quá trình phân tích chương trình
4.Dữ liệu đầu vào và đầu ra của chương trình
5.Cấu trúc chương trình
6.Sơ đồ chức năng
7.Sơ đồ luồng dữ liệu
8.Sơ đồ quan hệ giữa các thực thể


PHẦN III
CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.Cơ sở dữ liệu
2.Sử dụng Microsoft Access để tạo cơ sở dữ liệu


PHẦN IV
SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC ĐỂ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

1.Ngôn ngữ lập trình visual basic
2.Các đối tượng truy cập dữ liệu
3.Sử dụng các đối tượng truy cập dữ liệu trong chương trình
4.Các giao diện người sử dụng
5.Sử dụng các câu truy vấn (SQL)
6.Thiết lập báo cáo và xuất thông tin
7.Tạo bộ giúp đỡ
8.Đóng gói chương trình


PHẦN V
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP GIAO DIỆN VÀ MÃ NGUỒN CỦA MỘT SỐ FORM CẬP NHẬT – BÁO CÁO

1.Hệ thống Folder để lưu trữ chương trình
2.Giao diện chính của chương trình
3.Một số thủ tục dùng để mở kết nối dữ liệu giữa Access với Visual Basic
4.Giao diện và mã nguồn của một số Form cập nhật và xuất thông tin


PHẦN VI
ĐÓNG GÓI – ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Link download:
[HIDE] http://www.mediafire.com/download/2ik4dpn3tftmwbt/QL_ke_toan_DN_do_an_chukienthuc.com.rar [/HIDE]
Pass download: chukienthuc.com

Còn rất nhiều các tài liệu Luận văn Tốt nghiệp khác mà Chủ kiến thức đã và đang chia sẻ!
 
Last edited by a moderator:
Top