Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Quản lý nhà sách

hiepsitao.it

memThành viên
Dưới đây à Khóa luậnQuản lý nhà sách. Bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu thì tải về tham khảo nhé. Tài liệu bao gồm báo cáo và chương trình demo.

MỤC LỤC
MỤC LỤC2
Chương 1THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM5

1.1HỆ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÀ SÁCH5
1.1.1Danh sách các yêu cầu5
1.1.2Danh sách các biểu mẫu và qui định5
1.1.2.1Biểu mẫu 1 và qui định 15
1.1.2.2Biểu mẫu 2 và qui định 25
1.1.2.3Biểu mẫu 35
1.1.2.4Biểu mẫu 4 và qui định 46
1.1.2.5Biểu mẫu 56
1.1.2.6Qui định 66
1.1.3Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ6
1.2YÊU CẦU TIẾN HÓA7
1.2.1Danh sách các yêu cầu tiến hóa7
1.2.2Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa7
1.3YÊU CẦU HIỆU QUẢ8
1.3.1Danh sách các yêu cầu hiệu quả8
1.3.2Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả8
1.4YÊU CẦU TIỆN DỤNG8
1.4.1Danh sách các yêu cầu tiện dụng8
1.4.2Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng9
1.5YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH9
1.5.1Danh sách các yêu cầu tương thích9
1.5.2Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích10
1.6YÊU CẦU BẢO MẬT10
1.6.1Danh sách các yêu cầu bảo mật10
1.6.2Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật10
1.7YÊU CẦU AN TOÀN11
1.7.1Danh sách các yêu cầu an toàn11
1.7.2Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn11
1.8YÊU CẦU CÔNG NGHỆ11
1.8.1Danh sách các yêu cầu công nghệ11

Chương 2MÔ HÌNH HÓA12
2.1SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU NHẬP SÁCH12
2.2SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU LẬP HÓA ĐƠN BÁN SÁCH13
2.3SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP DANH SÁCH SÁCH:14
2.4SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU THU TIỀN15
2.5SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH15

Chương 3THIẾT KẾ DỮ LIỆU17
3.1BƯỚC 1: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN17
3.1.1Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn17
3.1.2Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:18
3.1.3Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn(BM2):19
3.1.4Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa(QĐ2):20
3.1.5Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn(BM3):21
3.1.6Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn(BM4):22
3.1.7Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa(QĐ4):23
3.1.8Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa(QĐ6):24

Chương 4THIẾT KẾ GIAO DIỆN25
4.1THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH25
4.1.1Màn hình phiếu nhập sách với tính đúng đắn:25
4.1.2Màn hình phiếu nhập sách với tính tiện dụng và hiệu quả:26
4.1.3Màn hình Hóa đơn bán sách với tính đúng đắn:26
4.1.4Màn hình Hóa đơn bán sách với tính tiện dụng và hiệu quả:27
4.1.5Màn hình danh sách Sách (tra cứu sách) với tính đúng đắn:27
4.1.6Màn hình danh sách Sách (tra cứu sách) với tính tiện dụng và hiệu quả:27
4.1.7Màn hình phiếu thu tiền với tính đúng đắn:28
4.1.8Thiết kế màn hình phiếu thu tiền với tính hiệu quả và tiện dụng:28

Chương 5THIẾT KẾ XỬ LÝ29
5.1THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH29
5.1.1Thiết kế màn hình chính với tính đúng đắn:29
5.1.2Thiết kế màn hình chính với tính tiện dụng và hiệu quả:29
5.2Thiết kế xử lý cho màn hình Lập phiếu nhập sách :30
5.2.1Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình lập phiếu nhập sách :30
5.2.2Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình Lập phiếu nhập sách :30
5.2.3Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình hóa đơn bán sách :32
5.2.4Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình Lập hóa đơn bán sách :32
5.2.5Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình danh sách Sách (tra cứu sách):33
5.2.6Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình Lập danh sách sách (tra cứu sách) :33
5.2.7Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình phiếu thu tiền:34
5.2.8Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình phiếu thu tiền :35

Link tải:
[HIDE]
http://www.mediafire.com/?9t5o1zm9qabr194[/HIDE]
Pass: vnd365.com hoặc chukienthuc.com nếu có
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn lưu ý trước khi tải về sử dụng.
 
Last edited by a moderator:
Top