Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Tiểu luận - chiến lược xâm nhập thị trường của viettel

today

adminQuản trị viên
Thay lời kết luận chúng tôi xin trích và đưa ra ý kiến của ông Tống Viết Trung(Tổng giám đốc công ty Viettel) khi trảlời phỏng vấn với báo chí: “Triết lýcủa chúng tôi là phục vụ đi trước, doanh thu và lợi nhuận đến sau. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu phải giữliên lạc cho khách hàng theo một cách thuận tiện nhất lên trước và luôn tin tưởng rằng những hành động đó sẽ đem lại những phản hồi tích cực từphía khách hàng. Chúng tôi tin là những dịch vụ đó sẽ đem lại cho công ty chúng tôi lợi ích vềmặt lâu dài dù có thểcó một sốkhách hàng lợi dụng dịch vụ này, chúng tôi vẫn chấp nhận điều đó”.
[HIDE] http://www.mediafire.com/?7d44447h4wfqp1j[/HIDE]
Pass: chukienthuc.com nếu có
 
Last edited by a moderator:

wark18

memThành viên
Thay lời kết luận chúng tôi xin trích và đưa ra ý kiến của ông Tống Viết Trung(Tổng giám đốc công ty Viettel) khi trảlời phỏng vấn với báo chí: “Triết lýcủa chúng tôi là phục vụ đi trước, doanh thu và lợi nhuận đến sau. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu phải giữliên lạc cho khách hàng theo một cách thuận tiện nhất lên trước và luôn tin tưởng rằng những hành động đó sẽ đem lại những phản hồi tích cực từphía khách hàng. Chúng tôi tin là những dịch vụ đó sẽ đem lại cho công ty chúng tôi lợi ích vềmặt lâu dài dù có thểcó một sốkhách hàng lợi dụng dịch vụ này, chúng tôi vẫn chấp nhận điều đó”.***Hidden content cannot be quoted.***
Thank bạn nhiều nhé
 
Top