Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Xây dựng HT chuẩn đoán hỏng điện thoại

hiepsitao.it

memThành viên
Dưới đây là một khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành CNTT. Đề tài "XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ GIA QUYẾT ĐỊNH TRẠNG THÁI HỎNG MÁY ĐIỆN THOẠI." được viết bằng VB. Bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu về đề tài này có thể tải về tham khảo nhé. Tài liệu bao gồm báo cáo và chương trình demo.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................3
GIỚI THIỆU BÀI TOÁN..................................................................................4
CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO VÀ XỬ LÍ MÁY HỎNG TẠI ĐÀI 119 BƯU ĐIỆN TP NHA TRANG HIỆN TẠI, ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG MỚI.


1.1 Sơ lược mạng viễn thông thành phố Nha Trang..........................................6
1.2. Tổ chức hoạt động dịch vụ nhận và xử lý máy điện thoại hỏng hiện tại:
1.2.1 Hoạt động dịch vụ 119 hiện tại ....................................................8
1.2.2 Ưu nhược điểm của hệ thống này.................................................8
1.3. Xây dựng hoạt động của dịch vụ 119 tự động
1.3.1 Nhu cầu có một hệ thống mới........................................................9
1.3.2 Giới thiệu hệ thống dịch vụ 119 mới..............................................9
13.3 Hoạt động của dịch vụ 119 tự động................................................10
1.3.4Vai trò của chuyên gia trong hệ thống............................................12

Chương 2:THU NHẬN VÀ BIỄU DIỄN TRI THỨC
2.1 Thu nạp tri thức.............................................................................................13
2.2 Biễu diễn tri thức...........................................................................................13
2.2.1 Các dạng tri thức............................................................................13
2.2.2 Các phương pháp biễu diễn tri thức................................................14

Chương 3:LÍ THUYẾT TẬP MỜ VÀ HỆ HỔ TRỢ QUYẾT ĐỊNH
3.1 Tập mờ.
3.1.1 Khỏi niệm về tập mờ ......................................................................16
3.1.2 Các phép toán trên tập mờ...............................................................17
3.1.3 Các tính chất của tập mờ.................................................................19
3.2 Quan hệ mờ:
3.2.1 Khỏi niệm về quan hệ mờ...............................................................19
3.2.2 Các phép toán trên quan hệ mờ.......................................................20
3.2.3 Phép hợp thành của các quan hệ mờ...............................................20
3.2.4 Khoảng cách giữa hai tập mờ..........................................................21
3.3 Tổng quát hóa các phép toán trên tập mờ......................................................22
3.4 Phương phép khử mờ.....................................................................................23
3.5 Các hệ trợ giúp quyết định:
3.5.1 Giới thiệu........................................................................................24
3.5.2 DSS là gì.........................................................................................24
3.5.3 Các đặc tính và khả năng của DSS.................................................25
3.5.4 Những lợi ích của DSS...................................................................26
3.5.5 Các thành phần của DSS................................................................27
3.5.6Hệ chuyờn gia trợ giúp chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại.........28

Chương 4: SUY DIỄN MỜ
4.1 Suy diễn mờ:
4.1.1 Mở đầu...........................................................................................30
4.1.2 Suy diễn mờ....................................................................................30
4.1.3 Suy diễn mờ mở rộng Đa biến) ....................................................33
4.1.3 Suy diễn mờ tổng quát Đa điều kiện) ...........................................33

Chương 5: XÂY DỰNG HỆ HỔ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRẠNG THÁI HỎNG MÁY ĐIỆN THOẠI
5.1 Thực hiện kết nối đo các thông số kỹ thuật của đường dãy thuê bao
5.1.1 Mô hình kết nối giữa máy tính và tổng đài trung tâm.................35
5.1.2 Kỹ thuật kết nối...........................................................................36
5.1.3 Thực hiện phép đo tự động...........................................................36
5.1.4 Phân tích kết quả, cập nhật kho dữ liệu........................................37
5.2 Xây dựng hệ hổ trợ quyết định
5.2.1 Các tham số suy diễn.....................................................................37
5.2.2 Định nghĩa và mũ hoá các biến logic vào ra.................................38
5.2.3 Định nghĩa các luật mờ..................................................................40
5.2.4 Lựa chọn hệ cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình............................40

Chương 6: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
6.1 Đặc tả bài toán
6.1.1 Giới thiệu chung.............................................................................42
6.1.2 Đặc tả cụng việc.............................................................................43
6.2 Phân tích các sơ đồ
6.2.1 Sơ đồ tổ chức..................................................................................46
6.2.2 Sơ đồ môi trường............................................................................47
6.2.3 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ.............................................................47
6.2.4 Sơ đồ dòng dữ liệu..........................................................................50
6.3 Thiết kế chương trình
6.3.1 Xây dựng mô hình dữ liệu thực thể................................................55
6.3.2 Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ................................................55
6.3.3 Sơ đồ liên kết các tập tin cơ sở dữ liệu...........................................61
6.3.4 Giao diện hệ thống chương trình....................................................62
6.3.5 Các chương trình trong hệ thống....................................................62
6.3.6 Giới thiệu một số chương trình......................................................62

NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG.......................................................................76
PHỤ LỤC...........................................................................................................77
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................119


Link tải:
[HIDE]
http://www.mediafire.com/?iubdj7s7qxuo627[/HIDE]
Pass: chukienthuc.com nếu có
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn lưu ý trước khi tải tài liệu về nhé.
 
Last edited by a moderator:
Top