Bạn có thể đoán ra tên bao nhiêu con vật trong hình?

  0
  345

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Con dơi

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Cá đuối ó

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Con gấu

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Đại bàng

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Hồng hạc

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Con linh miêu

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Sư tử

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Báo sư tử

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Khỉ mặt chó

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Bạch tuộc

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Linh cẩu

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Hà mã

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Cá nóc

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Con cáo

  Đây là con gì?

  Nhấn vào đây để xem đáp án
  Đáp án: Cáo tuyết Bắc Cực

  Chia sẻ:

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây