Đề 1 – Chương 1 – Chuyên đề ôn luyện Sinh học 12

  0
  287

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 2700 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  2700

  Mã di truyền là:

  Chính xác! Sai!

  Vùng kết thúc của gen là vùng?

  Chính xác! Sai!

  Vùng điều hoà là vùng

  Chính xác! Sai!

  Mã di truyền có tính phổ biến, tức là?

  Chính xác! Sai!

  Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

  Chính xác! Sai!

  Gen có 3120 liên kết hiđrô nên 2A + 3G = 3120 → 2.480 + 3G = 3120 → G = 720 Số lượng Nu của gen là: 2A + 2G = 2.480 + 2.720 = 2400 Nu

  Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là?

  Chính xác! Sai!

  Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc:

  Chính xác! Sai!

  Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:

  Chính xác! Sai!

  Một gen có chiều dài 5100A0 có tổng số nucleotit là

  Chính xác! Sai!

  Một gen có chiều dài 5100A0 có tổng số nuclêôtit là 5100 : 3.4 x 2 = 3000

  Một gen có 150 vòng xoắn có chiều dài là

  Chính xác! Sai!

  Một gen có 150 vòng xoắn có chiều dài là 150 x 34 = 5100

  Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là?

  Chính xác! Sai!

  Vùng mã hoá của gen là vùng:

  Chính xác! Sai!

  Một gen có tổng số 1000 cặp nucleotit. Khối lượng phân tử của gen đó xác định theo đvC là

  Chính xác! Sai!

  Một gen có tổng số 1000 cặp nuclêôtit. Khối lượng phân tử của gen đó xác định theo đvC là 1000 x 2 x 300 = 600000

  Một gen có chiều dài 4800A0 có tổng số nucleotit là

  Chính xác! Sai!

  Một gen có chiều dài 4080A0 có tổng số nuclêôtit là 4080 : 3.4 x 2 = 2400

  Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Tổng số nuclêôtit của gen này là :

  Chính xác! Sai!

  Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Tổng số nuclêôtit của gen này là ( 600 + 300) x 2 = 1800

  Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Số liên kết hiđrô trong gen là

  Chính xác! Sai!

  Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Số liên kết hiđrô trong gen là 2 x 600 + 3 x 300 = 2100

  Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

  Chính xác! Sai!

  Một gen có 120 vòng xoắn có chiều dài là

  Chính xác! Sai!

  Một gen có 120 vòng xoắn có chiều dài là 120 x 34 = 4080

  Gen là một đoạn của phân tử ADN

  Chính xác! Sai!

  Một gen có số nuclêôtit loại A là 900, chiếm 30% số nuclêôtit của gen. Số chu kì xoắn của gen là

  Chính xác! Sai!

  A = 900 = 30% ⇒ N = 3000 (nu) C = N : 20 = 150

  Đề 1 - Chương 1 - Chuyên đề ôn luyện Sinh học 12
  Trượt

  Nhận xét: Kiến thức của bạn đang hổng rất nhiều, cần ôn tập lại
  Tạm ổn

  Kiến thức bạn ổn, nhưng để chắc chắn hơn thì vẫn nên xem lại.
  Thật tuyệt vời, chúc mừng bạn.

  Kiến thức bạn khá chắc chắn rồi, Xin chúc mừng bạn!

  Chia sẻ kết quả của bạn:

  Hãy chia sẻ bài kiểm tra này để xem kết quả của bạn.

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây