Đề 1 – Chương 1 – Chuyên đề ôn luyện Sinh học 12

Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 2700 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

2700

Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Tổng số nuclêôtit của gen này là :

Chính xác! Sai!

Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Tổng số nuclêôtit của gen này là ( 600 + 300) x 2 = 1800

Một gen có 150 vòng xoắn có chiều dài là

Chính xác! Sai!

Một gen có 150 vòng xoắn có chiều dài là 150 x 34 = 5100

Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc:

Chính xác! Sai!

Một gen có 120 vòng xoắn có chiều dài là

Chính xác! Sai!

Một gen có 120 vòng xoắn có chiều dài là 120 x 34 = 4080

Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:

Chính xác! Sai!

Vùng kết thúc của gen là vùng?

Chính xác! Sai!

Một gen có tổng số 1000 cặp nucleotit. Khối lượng phân tử của gen đó xác định theo đvC là

Chính xác! Sai!

Một gen có tổng số 1000 cặp nuclêôtit. Khối lượng phân tử của gen đó xác định theo đvC là 1000 x 2 x 300 = 600000

Một gen có số nuclêôtit loại A là 900, chiếm 30% số nuclêôtit của gen. Số chu kì xoắn của gen là

Chính xác! Sai!

A = 900 = 30% ⇒ N = 3000 (nu) C = N : 20 = 150

Mã di truyền là:

Chính xác! Sai!

Gen là một đoạn của phân tử ADN

Chính xác! Sai!

Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

Chính xác! Sai!

Gen có 3120 liên kết hiđrô nên 2A + 3G = 3120 → 2.480 + 3G = 3120 → G = 720 Số lượng Nu của gen là: 2A + 2G = 2.480 + 2.720 = 2400 Nu

Một gen có chiều dài 4800A0 có tổng số nucleotit là

Chính xác! Sai!

Một gen có chiều dài 4080A0 có tổng số nuclêôtit là 4080 : 3.4 x 2 = 2400

Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Số liên kết hiđrô trong gen là

Chính xác! Sai!

Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 , G = 300. Số liên kết hiđrô trong gen là 2 x 600 + 3 x 300 = 2100

Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là?

Chính xác! Sai!

Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là?

Chính xác! Sai!

Vùng mã hoá của gen là vùng:

Chính xác! Sai!

Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

Chính xác! Sai!

Một gen có chiều dài 5100A0 có tổng số nucleotit là

Chính xác! Sai!

Một gen có chiều dài 5100A0 có tổng số nuclêôtit là 5100 : 3.4 x 2 = 3000

Vùng điều hoà là vùng

Chính xác! Sai!

Mã di truyền có tính phổ biến, tức là?

Chính xác! Sai!

Đề 1 - Chương 1 - Chuyên đề ôn luyện Sinh học 12
Trượt

Nhận xét: Kiến thức của bạn đang hổng rất nhiều, cần ôn tập lại
Tạm ổn

Kiến thức bạn ổn, nhưng để chắc chắn hơn thì vẫn nên xem lại.
Thật tuyệt vời, chúc mừng bạn.

Kiến thức bạn khá chắc chắn rồi, Xin chúc mừng bạn!

Chia sẻ kết quả của bạn:

Hãy chia sẻ bài kiểm tra này để xem kết quả của bạn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Nhiều người thi

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.